Lean mixs cha น้องไฟเขียว – ชาลีนไขมัน สูตรนักกีฬา ลีนได้จริง (มีใบวัด)

  659฿ 549฿

  ชาลีนไขมันที่ดีที่สุดตอนนี้ (ต้นตำหรับประเทศไทย)

  ลีนไขมันได้ 3 ระดับ

  • ไขมันใหม่
  • ไขมันเก่า
  • ไขมันดื้อ
  • ไขมันสะสม
  • ไขมันในช่องท้อง
  lean mixs cha
  Lean mixs cha น้องไฟเขียว – ชาลีนไขมัน สูตรนักกีฬา ลีนได้จริง (มีใบวัด)

  659฿ 549฿